Advisory Board

Investeringsmarknaden för krediter är relativt ung och under snabb utveckling. Andelen krediter som tas upp i marknaden av även mindre och medelstora företag ökar. Att investera i krediter är en helt annorlunda utmaning än i aktier och andra värdepapper. För att stödja Svensk Ränteförvaltning i strategiarbetet mot en sund och lönsam affär och till nytta för våra kunder har vi en advisoryboard till vår hjälp.

Den består av personer med lång erfarenhet och erkänd kunskap från de nyckelområden som ofta berör värdering av en investering i bolagslån och obligationer.

Medlemmar

Bengt Karlöf

Bengt Karlöf

Management och författare

Bengt Karlöf arbetar som rådgivare, coach och ifrågasättare inom det breda kunskapsfältet management. Han framträder även som föreläsare inom ett flertal områden som strategi, effektivitet, benchmarking/learning, innovation och organisation.

I yrkesutövningen ingår exempelvis strategisk sparring, vägledare vid god förebildspedagogik, kartläggning av effektivitet i organisationen, analys av organisationsproblem och utbildning i kombination med utveckling av chefer. Bengts breda kompetens inom management kan sålunda tillämpas på en rad olika sätt till nytta och framgång för uppdragsgivaren.

I linjebefattningar har Bengt Karlöf varit verksam inom oljebranschen, stålbranschen samt förlagsbranschen. Via styrelseuppdrag och riskkapital har Bengt Karlöf varit verksam även inom IT-bolag samt telekom. 

Erfarenheter från ett stort antal branscher och projekt såsom flyg, finans, försäkring, telekom samt energi har givit en bred managementkunskap som utvecklats i föreläsningar och böcker.

Läs mer på www.karlof.org

Bill Andreasson

Bill Andreasson

Advokat

Efter avslutad juristexamen vid Lunds universitet i november 1966 påbörjade Bill sin karriär vid Sveriges domstolar. Våren 1972 bytte Bill arbetsgivare och påbörjade sin anställning på Riksskatteverks Rättsavdelning för förhandsbesked vilken han sedermera blev chef för. 1976 tog Bill klivet över till den privata sektorn och jobbade under nästföljande tio år som ansvarig för skatteavdelningen vid Nordstjernan/Axel Johnson-Gruppen. 1985 startade Bill sin egen advokatfirma som han framgångsrikt drivit sedan dess. 1993 blev han medlem av advokatsamfundet. Bill sitter i flertalet bolagsstyrelser. Bland annat Gotlandsbolaget och EF Education.

Bills expertisområden är:
Svensk- och internationell skatterätt.
Stiftelsejuridik
Dödsboutredningar.

Läs mer på www.billandreasson.com/

 

Henrik Molenius

Henrik Molenius

Kreditexpert

Civilekonom och har en executive MBA från Handelshögskolan i Köpenhamn. Henrik har lång bankerfarenhet från tre banker; bl.a.rörelsechef i Nordea, VD för Varbergs Sparbank och vice VD i Sparbanken Västra Mälardalen, och är särskilt intresserad av finansiering. Henrik driver sedan 2015 Westnova Management AB, som bl.a. omfattar omvärlds- och bankanalys, rådgivare för Exportkreditnämnden (EKN),projektledning och styrelseuppdrag.

Läs mer på www.westnova.se


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå