Noterade Bolagsobligationer

för övriga obligationer kontakta oss

Obligationsnamn

Specifikation

Säkerheter

Andrahandsmarknad

Prime Living AB

Prefabricerade modulbostäder
Kapital för att genomföra större byggprojekt gällande studentbostäder i Spånga.

140 000 000 SEK
10,25% per år
Slutdatum: 2016-09-30
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
prime01: SE0005392974

Tillgångssäkrad: Ja.
Pantbrev i fastigheter om 140 mkr baserat på värde 225 mkr

Återlöstes 30 sept 2016

Hancap AB

Brett utbud inom fönster, fönsterdörrar och uterum.
Refinansiering och kapitalisering för att skapa en solid grund för organisk tillväxt.

60 000 000 SEK – Återbetald januari 2017.
10% per år
Slutdatum: 2018-11-15
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
hanc01: SE0005455607

Tillgångssäkrad: Ja.
Pantsättning av samtliga aktier i Santex AB som äger samtliga rörelsedrivande bolag i Santexgruppen.

Industriobligation. God ränta m.h.t. till marknaden och senioritet till deras nya obligation. Sporadisk tillgänglighet.

Greger AS

Tillverkning av torrfisk, saltfisk, paketering av rom samt export av färskfisk. Refinansiering av befintliga lån i ny produktsutrustning.

80 000 000 NOK
10,8% per år
Slutdatum: 2019-07-31
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
ej noterad

Tillgångssäkrad: Ja.
Pant i aktier och underliggande tillgångar.

Valutarisk gentemot NOK. Dock har NOK gått ner mot SEK.

Melitho AB

Bostads och kommersiella fastigheter.
Refinansiering av befintliga krediter och möjlighet till ytterligare förvärv.

140 000 000 SEK – Delvis förtidsåterbetald årsskiftet 2016/2017.
8,25% per år
Slutdatum:2017-09-30
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
melitho01: SE0006168258

Tillgångssäkrad:Ja.
Pant i fastigheter, aktier samt kassa.

Finns på andrahandsmarknaden.

SIG invest AB

Förvärv och utveckling av hyresfastigheter med stabil tillväxt.

60 000 000 SEK
9,25% per år
Slutdatum: 2019-08-31
ränteutbetalning: Kvartalsvis
sig01: SE0007074265

Tillgångssäkrad: Ja.
Aktiepant och moderbolagsborgen.

Bostadsobligation med nyutvecklingsprojekt som delvis redan är realiserade vilket indikerar sänkt risk jmf emission. Sporadisk tillgänglighet.

REAL Holding AB

Förvaltning och förädling av närings- och bostadsfastigheter

60 000 000 SEK
8,50% per år
Slutdatum: 2018-12-21

Tillgångssäkrad: Ja
Fastighetspant

Finns på andrahandsmarknaden.

Trygghem Bostads AB

Fastighetsutveckling, byggnation för försäljning och egen förvaltning i Mälardalsregionen. Stort byggprojekt i Täby Park, samt mindre projekt på Värmdö, Ekerö, Enköping och Upplands Bro.

250 000 000 SEK
10,5% per år
Slutdatum: 2020-05-20
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
ISIN efter notering

Tillgångssäkrad: Ja.
Pantbrev i fastigheter och mark 260 MSEK och belåningsgrad på 67%.

Teckningsperiod maj-aug 2016 med utökning 100 MSEK som pågår under oktober.

Concent Utveckling Holding 3 AB

Fastighetsutvecklingsbolag. Obligationen utgör refinansiering av tidigare brygglån och utveckla bolaget vidare

110 000 000 SEK
8,5% per år
Slutdatum: 2021-06-20
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
ISIN efter notering

Tillgångssäkrad: Ja.
Pant I projektbolag och 15% pant I det noterade moderbolaget. Belåningsgrad 56% totalt.

Låg belåningsgrad speglar räntenivån. Obligationen kan utökas till max 250 MSEK

Hancap Obligation

Ledande specialist inom tillverkning av fönster och uterum. Kapitalet ersätter två tidigare brygglån. Samtidigt sker en nyemission av preferensaktier på 80 MSEK för att stärka kapitalbasen.

460 000 000 SEK
10% per år
Slutdatum: 2019-08-31
Ränteutbetalning: Kvartalsvis
Skall noteras längre fram.

Tillgångssäkrad: Ja.
Pant i dotterbolagsaktier samt lånebegränsningar, samt förstärkt kapitalbas med nytt eget kapital.

Starka varumärken inom uterum, fönster och fasad. Obligationen nyligen fulltecknad. Intresseanmälningar om köp i marknaden kan anmälas till SRF.

Allmänt om andrahandsmarknad i befintliga bolagsobligationer

  • Obligationen har klarat emissionen och visat att de klarar räntebetalningarna, vilket anses innebära en lägre risk än vid nyteckning.
  • Samtliga obligationer är realsäkrade med olika typer av panter och andra säkerheter.
  • Räntenivåerna har sjunkit något de senaste åren och en befintlig obligation ger möjlighet till bättre ränta.
  • Bindningstiden är kortare än vid nyteckning.
  • Förvärv sker efter tillgängliga lån till kurs 100 + kompensation för innestående kvartalsränta. Säljaren betalar en kostnad som varierar från affär till affär.
  • Samtliga obligationer utom Greger är noterade på Nasdax First North bond market. Det möjliggör förvaring i vanlig ISK och depå.
  • Tillgången på obligationer växlar från tid till annan. Ytterst få affärer sker över börsen utan istället via SRF som sänder förfrågningar till potentiella säljare och andra distributörer.
  • Courtage betalas av köparen. 0,5-3% beroende på belopp.

Denna information är en översikt och Svensk Ränteförvaltning kan inte garantera att dessa värdepapper finns tillgängliga vid investeringstillfället. För fullständiga villkor hänvisas till produktmemorandum. Beakta noga eventuella investeringsmål, risker och avgifter innan du investerar. Observera att placeringar i värdepapper är förenade med ett antal risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns inga garantier att en investering ger en positiv avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet. All handel med värdepapper sker på egen risk.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå