Ledning

Nils Revvik

VD och styrelseledamot

Nils har 24 års gedigen bakgrund från bank och finans varav drygt 20 år på Skandia och SkandiaBanken. Inom finans har Nils erfarenhet från finansiell rådgivning och innehaft ledande befattningar inom affärsutveckling för bland annat Skandias mobilbank, fondanalys och försäkring internet. Utöver detta är Nils styrelseordförande i Cytacoat AB, som är ett svenskt medicinteknikföretag med framstående forskare från bland annat KI och KTH. Nils har en ekonomiexamen från Stockholms Universitet.

Michael Hooper

Styrelseordförande

Michael har lång erfarenhet av företagande och en av grundarna till Arvako AB 1988, som snabbt växte ett av Sveriges mest framgångsrika och lönsamma bemanningsföretag. När ägarna gjorde exit 2004 omsatte företaget 100 msek. Sedan dess är Michael aktiv såsom företagsängel och med i styrelsen för fler mindre företag.

Andreas Nilsson

Senior Partner

Efter avslutad magisterexamen i ekonomi med inriktning på finansiering påbörjade Andreas sin karriär på Folksam i början av 2000-talet där han arbetade som rådgivare till privatpersoner och företagare. Därefter har Andreas bland annat arbetat på försäkringsförmedlingsföretag, värdepappersbolag och fondbolag med ledande befattningar vilket gett honom ett brett och mångsidigt kunnande inom branschen. De senaste åtta åren har Andreas primärt jobbat med fokus på räntebärande instrument och har på så sätt skaffat sig en bred erfarenhet inom detta segment.

Alexander Lidén

Senior partner och styrelseledamot

Alexander innehar en magisterexamen i internationell ekonomi med inriktning på ledarskap och finansiering från Stockholms Universitet. Alexander har arbetat i ledande befattningar inom olika finansbolag de senaste åtta åren och har primärt fokuserat på räntebärande obligationslösningar och investeringar med real tillväxt de senaste sju åren. Detta har således gett honom en tydlig specialisering mot olika typer av krediter. Alexander sitter vidare som styrelseordförande för Savelend Sweden AB, som är Sveriges största företag inom konsumentkrediter och privatlån via så kallad peer-to-peer verksamhet.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå