Din ekonomi, nära dig

Vi på Svensk Ränteförvaltning hjälper till att förmedla lånekapital till sunda nordiska företag. Det är investeringar som skapar tillväxt där du lever och bor. Det du investerar i växer på riktigt. Det kallar vi närodlad ekonomi!

Det är helt enkelt inte svårare än så.

Din ekonomi, nära dig

Vi på Svensk Ränteförvaltning hjälper till att förmedla lånekapital till sunda nordiska företag. Det är investeringar som skapar tillväxt där du lever och bor. Det du investerar i växer på riktigt. Det kallar vi närodlad ekonomi!

Det är helt enkelt inte svårare än så.

Med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd kan vi inte längre kan tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Beslutet påverkar inte den verksamhet och de tjänster ni tillhandahåller inom försäkring och försäkringsdistribution.

 

Detta är Svensk Ränteförvaltning

Våra erbjudanden

Svensk Ränteförvaltning erbjuder högräntebaserade brygglån och obligationer till expansiva svenska medelstora företag och industrier där bankerna inte längre medger lån. Detta har skett till följd av de allt strängare kapitaltäckningreglerna, Basel l-lll och bankernas höga avkastningskrav på eget kapital.

Utöver detta avser Svensk Ränteförvaltning presentera andra intressanta fastränteplaceringar inom segmentet alternativa placeringar, samt servicemässigt bistå kunden i analys av kundernas risk- och portföljprofil. I detta hänseende erbjuder vi även utvärdering av befintliga placeringar och strategier.

Våra målgrupper

Primära målgrupper är överlikvida småföretagare – både företaget och individen, samt kapitalstarka medvetna privatpersoner som värdesätter en personlig service och intressanta alternativa placeringar att komplettera en befintlig portfölj med.Utöver detta avser Svensk Ränteförvaltning presentera andra intressanta fastränteplaceringar inom segmentet alternativa placeringar, samt servicemässigt bistå kunden i analys av kundernas risk- och portföljprofil. I detta hänseende erbjuder vi även utvärdering av befintliga placeringar och strategier.

Vår vision

Att växa och ta plats som en trovärdig och lönsam placeringspartner för målgruppen. Vi ser helheten hos kunden men fokuserar på företagsobligationer och andra fastränteplaceringar som ett komplement till traditionell portföljhantering.

Vårt arbetssätt

Utbildning

Att investera i krediter är något helt annat än aktiemarknaden och vi inleder med utbildningsseminarium där vi under 45 minuter berättar om marknaden, typiska lånesituationer, möjligheter och unika risker. Samtidigt får deltagarna möjlighet att ställa frågor och diskutera. (Vill du komma och lyssna så kontaktar du oss här.)

Kundanalys och förslag

Vi gör en genomgång av din ekonomi, mål och övriga förutsättningar, för att se om dessa produkter passar in i din risk- och placeringsprofil. Därefter berättar vi om detaljerna för hur vi kan hjälpa till att skapa en väl avvägd portfölj och hur ett samarbete går till. Möte och rådgivning sammanfattas i en analys och rekommendation.

Utvärdering och löpande uppföljning

Flertalet av våra produkter har en begränsad löptid eller ger löpande utdelningar. Det leder till behov av kontinuerlig uppföljning, för att avkastning skall kunna återinvesteras. Vi utarbetar en smidig rutin utifrån dina behov och preferenser.

Birger Jarlsgatan 37, 7 tr. 
111 45 Stockholm

info@svenskranteforvaltning.se

w

08 408 011 00

Vi stödjer Stockholms Stadsmissions
arbete för en mänskligare stad.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå