Anknutet ombud – Värdepappersbolag

Compliance

Svensk Ränteförvaltning är ett anknutet ombud till Nord Fondkommission AB, Org.nr.: 556832-1342.

FÖRKÖPSINFORMATION | PRISLISTA

Nord Fondkommission AB har följande tillstånd:
– Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
– Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
– Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
– Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
– Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet
– Verksamhet i form av förvaltarregistrering
– Gränsöverskridande verksamhet inom EES SRF:s samtliga anställda finansiella rådgivare är certifierade av SWEDSEC.

Om du inte är nöjd

Tycker du att vi har handlat fel eller missvisande vid ett rådgivningstillfälle avseende en eller flera värdepapperstransaktioner? I så fall ska du i första hand vända dig till din Swedseclicensierade rådgivare. Ofta räcker detta för att reda ut eventuella missförstånd.

Om du fortfarande känner att situationen inte kan lösas efter att ha pratat med din rådgivare kan du skicka in ett officiellt klagomål till Nord Fondkommission AB:s Klagomålsansvarige.

Kontaktuppgifter

Nord Fondkommission AB
Stenbocksgatan 3
114 30 Stockholm

Org.nr: 556832-1342
Tel: 08-68430500
E-post: Kontakt@nordfk.se
www.nordfk.se


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå