Med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd kan vi  inte längre tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Vi kommer fortsatt kunna bistå befintliga kunder med information kring tidigare utgivna obligationer.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå