Med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd kan vi  inte längre kan  tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Beslutet påverkar inte den verksamhet och de tjänster ni tillhandahåller inom försäkring och försäkringsdistribution.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå