Sedan skärpningarna i Bankernas utlåningsregler och kapitaltäckningskrav, är det svårt eller till och med omöjligt för även välskötta företag att låna pengar till investeringar av bankerna. Att ta in Eget kapital är dyrt, komplicerat och tar lång tid. Företagaren späder dessutom ut sin kontroll och komplexiteten ökar.

Svensk Ränteförvaltning hjälper till att föra samman överlikvida företag och privatpersoner i grupp så att företag kan låna pengar till investeringar, företagsköp, rationaliseringar med mera.

Genom detta kan långivarna agera som en samlad kraft mot låntagarna och säkerställa att panter och andra säkerheter är erforderliga samt att utlåningen sker till korrekta värderingar och marknadsförutsättningar.

De risker som finns gällande att låna ut pengar till företag hanterar vi genom en omsorgsfull due diligence, kassaflödesanalyser med mera och en omfattande säkerhetsstruktur med panter i fastigheter och aktier, lånetak, borgensförbindelser och andra garantier.

Genom att det är ont om lånekapital kan vi erbjuda våra kunder en riktigt bra ränta och stabil tillväxt till rimliga risknivåer.

Genom vårt arbete och våra kunders investeringar bidrar vi tillsammans till tillväxt, arbetstillfällen och rationaliseringar inom svenskt företagande.


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå