Svensk Ränteförvaltning AB bildades under 2015 och har fram till 2021 förmedlat investeringar i bolagsobligationer utgivna av svenska värdepappersbolag. Med tiden insåg företaget att värdepappersbolagen hade svårt att tillvarata kundernas intressen vid olika kredithändelser. Sedan en tid har vi arbetat för en kontrollerad avveckling av den värdepappersrelaterade verksamheten och för närvarande bistår vi kunder med befintliga innehav i olika produkter med allmän information om status.

 


Svensk Ränteförvaltning
| Birger Jarlsgatan 37, 7 tr, 111 45 Stockholm
Telefon: 08-40 80 11 00 | Mail: info@svenskranteforvaltning.se


Webbdesign: LIVE Reklambyrå